(Dette firma og hjemmesiden er under udarbejdelse – kommer snart.)

Dette får du ved pædagogisk rådgivning hos mig:

Redskaber til at håndterer konflikter og adfærdsproblemer i privat og offentligt regi.

Metoder til hvordan, vi som fagpersoner og forældre tager ansvar for konflikter og barnets problemadfærd, som kan stå i vejen for børns udvikling og indlæring.

 

 

Børn, der kan opføre sig ordentligt, gør det.  Ross W. Greene